REGULAMIN UDZIAŁU W ZAJĘCIACH "PŁOCKIEJ ŚCIEŻKI BIEGOWEJ" 2018

 1. Zajęcia na Płockiej  Ścieżce Biegowej odbywają się cyklicznie, 1 raz w tygodniu.
 2. Zajęcia w okresie kwiecień-wrzesień prowadzone będą w formule spotkań: w środy lub czwartki ze zbiórką w miejscu określonym w harmonogramie zajęć.
 3. Udział w zajęciach jest  bezpłatny i otwarty.
 4. Nie trzeba być obecnym na wszystkich treningach, choć zaleca się regularne uczestnictwo w zajęciach.
 5. Zajęcia prowadzone są przez przeszkolonych trenerów, wyznaczonych do tego przez Organizatora.
 6. Podczas trwania zajęć ich uczestnicy powinni stosować się do zaleceń trenerów.
 7. Zajęcia mają charakter praktyczny i ukierunkowane są na konkurencje biegowe, w tym również ogólne przygotowanie lekkoatletyczne.
 8. Uczestnicy zajęć proszeni są o punktualne stawienie się w wyznaczonym miejscu spotkania na Płockiej Ścieżce Biegowej.
 9. Zaleca się, aby uczestnicy treningów mieli obuwie sportowe i odzież przystosowaną do biegania oraz do aktualnych warunków pogodowych.
 10. W treningach na Płockiej  Ścieżce  Biegowej  mogą brać udział osoby, które ukończyły 16 lat. Osoby młodsze mogą wziąć udział w zajęciach tylko w towarzystwie pełnoletnich opiekunów.
 11. Prowadzący ma prawo odmówić udziału w treningach osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 12. Organizator nie zapewnia szatni ani opieki nad rzeczami osobistymi uczestników zajęć na Płockiej Ścieżce Biegowej.
 13. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do uszanowania miejsc odbywania treningów, jak również pracy prowadzących zajęcia.
 14. Organizator ubezpiecza uczestników zajęć od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 15. Każdy z uczestników Płockiej Ścieżki Biegowej podpisuje oświadczenie o udziale w zajęciach  na własną odpowiedzialność  oraz o  zapoznaniu się z regulaminem i jego akceptacją.
 16. Organizatorem zajęć w ramach Płockiej Ścieżki Biegowej jest Płockie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej.
 17. Zadanie " Płocka Ścieżka Biegowa" jest współfinansowana ze środków Miasta Płocka.

Najbliższe starty

Nasi partnerzy

Kontakt

 

Gdzie jesteśmy

Galeria